اعطای رایگان خط اپراتور 021

نوشته شده توسط مدیانا. ارسال به اخبار سامانه

طرح ویژه اعطای خطوط اپراتور تلفن ثابت تهران ( 021) برای مدت محدود!