پیامک های ویژه عید سعید فطر

نوشته شده توسط مدیانا. ارسال به اخبار سامانه

http://img1.tebyan.net/Big/1393/04/131158388985150531522081485543560149220.jpg
استشمام عطر خوش عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان، گوارای وجودتان.
عید فطر، زبان شکفتن گل های صبر و تقوا، در گلدان جان روزه داران مبارک.
اگر در عید فطر درنیابیم که از نو متولد شده ایم، عیدمان عید حقیقی نیست.
روز عید فطر، روز چیدن میوه های تازه استجابت، بر شما مبارک.
عید فطر روز فروپاشی دیوارهای خودمحوری بر بندگان شایسته خداوند مبارک.
نماز عید فطر، نمایش شکوهمند پیوند جان های بازیافته مسلمانان است.
عید فطر، روز سربلندی از آزمون اخلاص بر شما بندگان شایسته خداوند مبارک!
عید فطر، عید برخورداری از رحمت بی کران خداوند مبارک.
عید فطر، عید رهایی از اسارت شیطان مبارک باد.
فطر، عید تولد انسان است. انسانی که به هفت دریای عشق گذر کرد و اکنون تولد خود را جشن می گیرد.
عید فرخنده فطرت را به شما دلدادگان صیام تبریک می گوییم.
استشمام عطر خوش عید فطر از باغستان رحمت الهی بر شما مبارک!
عید فطر، عید پاداش گرفتن و رویت رحمت الهی بر شما مبارک!
روز عید فطر، روز به نمایش درآمدن پیوند قلب هاست.
عید فطر روز همبستگی و وحدت بین تمام بندگان خدا بر شما مبارک!
نماز عید فطر یادآور اولین پیمان انسان در روز ازل با خداست.
بدرود! ای بزرگ ترین ماه خداوند، ای عید اولیای الهی!
بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها!
عید فطر، عید بندگی عید اقرار به یکتایی خداوند مبارک.

اگر تازگی را در روح خودت احساس کردی، بدان معنای فطر را دریافتی!

عید فطر، عید پایان یافتن رمضان نیست، عید برآمدن انسان از خاکسترهای خویشتن خویش است.
عید فطر، عید بشارت های الهی و اشارت های معبودی خدای کریم بر شما مبارک.
عید فطر، جشن وصل الهی و راه یافتن در جوار قرب حضرت حق بر شما مبارک.
عید فطر، عید پیوند، عید نشاط معنوی و انجام وظیفه الهی، گرامی باد.
عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رسیدگی از زنجیر نفس بر مهمان حضرت حق مبارک.
فطر، روز جشن پر راز است در فضای بی کران معنویت.
ای فطر! ای روز فرخنده رهایی! گام هایت خجسته باد.
ای فطر! ای جشن آسمانی پایداری، لحظه هایت پربرکت باد.
امروز، رحمت الهی از آسمان آبی پروردگار در دامن نیاز بندگان قرار می گیرد. بال های بندگی، بیش از پیش به سمت ملکوت گشوده می شود تا جذبه های عرفانی پرستش را درک کند.
عید فطر، شادمانه ترین عید اسلام است. این روز شادی بخش بر شما مبارک باد.
عید فطر، عید باز شدن همه درهای رحمت الهی بر شما روزه داران مبارک.
نسیم خوش فطر از باغستان رحمت الهی بر جان شما گوارا باد!
خدایا! خروج از ماه مبارک را برای ما خروج از تمامی گناهان قرار بده!
امروز، فطرِ پاکی است. روز تولد دیگر باره دل های تابناک. امروز، دل های عاشقان، با قنوت های پی در پی به استقبال عید عشق رفته اند.
امروز دست های روزه داران، برای گرفتن «عیدانه» به آسمان ها بلند است، امروز، روز لبخند روزه داران است و روز حسرت جاماندگان از قافله صیام.
فطر، روز تولد فضیلت هاست؛ عید فطر، روز جلوه دادن، به بار نشستن و از شهدِ شیرینِ عشق نوشیدن است.
نسیم سیال و نرمِ صبحِ عیدِ فطر، فضا را سرشار از عطر ملکوت می کند و دل ها را وسعتی دوباره می بخشد.
خط نگاه فطریان، پر است از نیاز و نماز. دل هایشان صاف و بی ریاست؛ به صافی بال های پروانه و به شفافیت آینه.
فطر، عشوه عرش است بر ساکنان خاک و قصیده رسای معرفت است بر مقیمان مدینه فطرت. فطر، آیتی از حشر است و فرصتی برای دلبستگان ولایت.

امروز، سجاده های حضورمان را در مصلای دیدارش پهن می کنیم تا نماز شکر به جای آوریم؛ به شکرانه روزهای میهمانی، روزهای باشکوه مناجات و راز و نیاز، روزهای عشق و ملکوت.

امروز، مهر روزه از لب های روزه داران برداشته، و دست ها، از عطر اجابت سرشار می شوند. امروز، روزه داران سربلند، از دست خدا، عیدانه می گیرند! امروز عید فطر است! عید رستگاران!
امروز ذره ذره های خاک، به نماز شکر ایستاده اند. سیل ملائکه روانند و هدیه در دست، فرود می آیند از آسمان. میهمانان خدا را گرامی می دارند در زمین و کرسی های پاداش را آذین بسته اند در بهشت.
خوشا به حال آنان که روزه لب هاشان ذکر بوده است، روزه دست هاشان خدمت، روزه چشم هاشان اشک، روزه پاهاشان، توبه و روزه قلب هاشان ایمان!
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
کم کم غروب ماه خدا دیده می شود
صد حیف از این بساط که برچیده می شود
صدای پای عید می آید و دل مؤمن بر سر دو راهی آمدن عید رمضان و رفتن ماه رمضان بلاتکلیف است! از آمدن آن دل شاد باشد یا از رفتن آن غمگین.
ماه رمضان، باشکوه تر و زیباتر از ماه های دیگر است و فطر تجلی فطرت خدایی ماست و فرصتی برای تمام کردن بندگی!
ای عزیز! اینک که بهار تزکیه نفس و خودسازی تلطیف روح را به جشن فطر پیوند زده ای، شادی وصل گوارایت!
فطر روز تولد دوباره انسان است روزی که عطر دل انگیز ایمان در دل ها به مشام می رسد و گلبوته های صبر و مبارزه با نفس در جان ها شکفته می شود.
امروز نجوای رستگاری بر لب هاست. سقف آسمان، کوتاه تر از پیش است. میهمانان جبروت، شکوهِ خداوند را حس می کنند. عید است؛ عید انفاق و عشق.
فطر سعید، جان بندگان را به نسیم نوازش و پاداش نیایش می نوازد و آرامش اثیری ایمان و امید را در دل های آنان زنده می کند.
عابدان درگاه، رمضان را در حرم اشتیاق به تجلی یار گذرانده اند و اینک در آستان عید، عارفانه به آبشار بلند لطف او می نگرند که جهان را از بوی عشق سرشار کرده است.
عید فطر، درخشش تابناک حقیقتی است بر پیشانی سپید صبح سعادت.
عید سترگ فطر، جشن ساده زمینی نیست، بر خاک خفتگان چه می دانند که چه شط زلالی در واژه سه حرفی فطر جاری است؟
عاشقان دانند که عید فطر، حقیقت روشن تکامل بر شاخه های ترد محبت است.
مژده باد عاشقان را که عید معرفت از دریچه های آسمان درآمده است، فرخنده باد این شکوه روشن، این قطره های ژرف لطف که از ابرهای لاهوتی می چکد.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
خوشا به حال کسانی که در پرتو ماه مبارک رمضان و در سایه پرفیض این موفقیت بزرگ، عید سعید فطر را جشن می گیرند.
و به راستی رمضان ماه نیاز و نیایش به آستان جلالت خداوندی به پایان رسید و عید مسعود فطر از جاده های ملکوت باز آمد.

فطر، جشن ریاضت و بندگی و نوبت لبخند مهربان یار است. مهربانی بیکران خداوند، اینک در لحظه های خرم فطر، بر سر و روی عاشقان و رازهای نهانی، سراپرده قدس بر آنان چهره می گشاید.

رمضان با همه شکوه و قداست، به پایان رسیده است و عاشقان خداوند، با ماه مبارک آسمانی، تودیع کرده اند.
کم کم غروب ماه خدا ديده مي شود
صد حيف ازين بساط که برچيده مي شود
در اين بهار رحمت و غفران و مغفرت
خوشبخت آن کسي ست که بخشيده مي شود
عيد شما مبارک
فرازهايي از دعاي وداع امام سجاد(ع) با ماه رمضان:
بدرود اي بزرگترين ماه خداوند و اي عيد اولياي خدا...
بدرود اي ماه دست يافتن به آرزوها...
بدرود اي ياريگر ما که در برابر شيطان ياريمان دادي...
بدرود اي که هنوز فرا نرسيده از آمدنت شادمان بوديم
و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک.
* التماس دعا*
خداحافظ اي ماه غفران و رحمت
خداحافظ اي ماه عشق و عبادت
خداحافظ اي ماه نزديکي بر آرزوها
خداحافظ اي ماه مهماني حق تعالي
خداحافظ اي دوريت سخت و جانکاه
خداحافظ اي بهترين ماه الله
خدایا! خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده.آمین
حلول ماه عيد و شادي مسلمين است
پايان ماه روزه، براي صائمين است
نشاط و افتخار و شادي و سربلندي
از محک الهي براي مؤمنين است
عيد سعيد فطر و پايان ماه صيام
بخواهيم از خداي ذو الجلال و الکرام
که تا سال آينده، صفا و پاکي دل
حفظ بشه و نباشيم از انسانهاي غافل
همیشه وقتی مهمونی ها تموم میشه، حس غریبی دارم...
چه برسه به این دفعه که مهمونی خدا داره تموم میشه...
رمضان آمد و روان بگذشت
بود ماهي به يک زمان بگذشت
شب قدري به عارفان بنمود
اين معاني از آن بيان بگذشت
مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو
يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو
آيا چيزي قابل درو در اين رمضان کاشته ايم؟
عید فطر.. روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد
این عید فرخنده را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می نماییم
کسان که در رمضان چنگ مي شکستند
نسيم گل بشنيدند و توبه بشکستند
رمضان شد چو غریبان به سفر بار دیگر
اینست فرخ شدن و اینست به هنگام سفر
خداحافظ ماه پروردگار الرحمن الراحمين
خداحافظ ماه لحظه هاي افطار و سحر
خداحافظ ماه نعمت و رحمت و برکت
خداحافظ ماه شب هاي نوراني قدر
ز مردم دل بكن ياد خدا كن
خدا را وقت تنهايي صدا كن
در آن حالت كه اشكت مي چكد گرم
غنيمت دان و ما را هم دعا كن
صدای پای عید می آید و دل مومن بر سر دو راهی آمدن عید رمضان و رفتن ماه رمضان بلا تکلیف است.. از آمدن آن یک دل شاد باشد یا از رفتن این یک محزون؟ عید فطر پاک ترین و عیدترین عیدهاست چرا که پاداش یک ماه عبادت و شست و شوی جان در نهر پاک رمضان است.
عید فطر.. عید پایان یافتن رمضان نیست.. عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است.
خداوندا تو را شاکریم که یک ماه میهمان واین اجازه رابما دادی تاسحرها عاشقانه با تو سخن بگوئیم ودرد دلمان را با تو بگوئیم واکنون روز اول شوال را بر ما عیدگرداندی عید برعاشقان مبارکباد.

تا ز رويت گرفته ام روزه
جز به يادت نکرده ام افطار
چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانیم…
اللهم عجل لولیک الفرج