حضور مدیانا در نمایشگاه الکامپ 2014

نوشته شده توسط مدیانا. ارسال به اخبار سامانه

elecopmp2014

حضور مدیانا در نمایشگاه بین المللی الکامپ 2014

به همراه هدیه ای نفیس برای تمامی نمایندگان در محل غرفه

نمایشگاه بین المللی تهران - سالن میلاد - طبقه دوم

16 تا 19 آذرماه