سیستم جامع پشتیبانی مدیانا

 

page edit 128                       page check 128                      user male 128

 درخواست جدید                       درخواست ها                 ویرایش مشخصات

 

----------------------------------------------------------------

توجه: قبل از ارسال درخواست به نکات زیر توجه نمایید.

- در این بخش تنها سوالات قبل از خرید و همچنین راهنمایی اولیه صورت می گیرد و تیکت های پشتیبانی تنها در بخش پشتیبانی سایت پاسخ داده خواهد شد.

- برای هر درخواست و یا سوال لازم است یک تیکت جداگانه ارسال نمایید.
- برای پاسخ به درخواست ها از ارسال درخواست جدید خودداری نمایید وارد درخواست مورد نظر شده و دکمه ارسال پاسخ را بزنید.
-
پس از اتمام هر درخواست و به نتیجه رسیدن آن درخواست مورد نظر را ببندید.
- از ارسال پاسخ های پشت سر هم قبل از دریافت پاسخ کارشناس خودداری نمایید.

در صورت عدم رعایت موارد فوق ممکن است پاسخ گویی به در خواست شما انجام نشود و یا با تاخیر انجام شود.